مبارزه با پولشویی

 
 

آیین نامه های مبارزه با پولشویی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی قوانین مبارزه با پولشویی استانداردهای مبارزه با پولشویی

پولشویی چیست ؟

«پولشویی عبارتست از هرنوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه،به هرگونه ای که وانمود شود این عواید به شیوه های قانونی کسب شده است؛ به عبارتی دیگر منبع سرمایه های حاصله که از راههای غیر قانونی (قاچاق مواد مخدروداروهای آرام بخش ،قاچاق انسان ، اعضای بدن انسان ، دزدی ، رباخواری ، رشوه ، فساد ، فرار ازمالیات ، تروریسم و ...) به دست آمده اند با استفاده از ترفند مبادلات وانتقالات پیاپی چنان مخفی نگه داشته می شود که کاملا قانونی به نظر برسد.»

اثرات نا مطلوب پولشویی :


عملیات پولشویی اثرات نا مطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورهاو جامعه جهانی بر جای می گذارد که از جمله این اثرات مخرب و زیانبار می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

  • پولشویی موجب گسترش فعالیتهای مجرمانه و زیرزمینی می شود و در نتیجه مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می یابند.
  • فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر (مخفی ساختن منشاء و منبع سرمایه).
  • پولشویی ابزارهای مالی را مختل می کند ، معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می شوند تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهند نرخ بهره و ارز را بی ثبات می کنند و موجب رقابت غیر عادلانه و افزایش نرخ تورم در کشورهایی می شوند که مجرمان در آن فعالیت می کنند .
  • انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروههای بزهکار،امنیت ملی و اقتصاد کشور را تهدید می کند .
  • کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد .
  • تضعیف بخش خصوصی ، پولشویان به منظور مخفی کردن پوشش درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر قانونی خود ،شرکتها و موسسات مختلفی تشکیل می دهند و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام و به این ترتیب محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارئه می کنند که این موضوع رقابت را برای شرکتهای خصوصی مشکل می کند و موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد .
    همچنین پولشویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کشورها می شود.


نظر شما در مورد این صفحه