بسمه تعالی

پرسشنامه درگاه های غیرحضوری

زمان شروع 20:38 1399/09/03
با سلام
پرسشنامه اي كه در اختيار داريد با هدف آگاهي از نظرات مشتریان شبکه بانکی درخصوص خدمات بانکداری الکترونیک و تعیین اولویت‌ها تهيه شده است. خواهشمند است با پاسخ‌هاي دقيق خود، ما را در انجام اين نظرسنجی ياري فرماييد.
ضمناً از ذكر نام و نام خانوادگي خودداري فرماييد.

1.ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌دهید؟(اجباری)
2.ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه به صورت پایا انجام می‌دهید؟ (اجباری)
3.ماهانه حدوداً چه تعداد انتقال وجه به صورت ساتنا انجام می‌دهید؟(اجباری)
4.پرداخت‌های بانکی کارت به کارت خود را بیشتر به چه صورت انجام می‌دهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) حضور در شعبه -اپلیکشن‌های موبایلی (آپ، بله و ...) -خودپرداز -اینترنت‌بانک- موبایل‌بانک (اجباری)
5.انتقال وجه از طریق سامانه پاياپاي الکترونيک (پايا) خود را بیشتر به چه صورت انجام می‌دهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) حضور در شعبه -موبایل بانک-اینترنت‌بانک(اجباری)
6.انتقال وجه از طریق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) خود را بیشتر به چه صورت انجام می‌دهید؟ (به ترتیب اولویت مشخص کنید) حضور در شعبه -موبایل بانک-اینترنت‌بانک(اجباری)
7.آیا می‌دانید سقف انتقال وجه از طریق کارت به کارت چه میزان است؟ (اجباری)
8.آیا می‌دانید سقف انتقال وجه از طریق سامانه پاياپاي الکترونيک (پايا) چه میزان است؟ (اجباری)
9.آیا می‌دانید سقف انتقال وجه از طریق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) چه میزان است؟(اجباری)
10.میزان کارمزد خدمات انتقال وجه کارت به کارت برای مبلغ ۲۰ میلیون ریال چقدر است؟ (اجباری)
11.میزان کارمزد برای انتقال وجه از طریق سامانه پاياپاي الکترونيک (پايا) چه میزان است؟(اجباری)
12.میزان کارمزد برای انتقال وجه از طریق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) چه میزان است؟(اجباری)
13.میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در خودپردازها(اجباری)
14.میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در شعبه بانک(اجباری)
15.میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در اپلیکشن‌های موبایلی (آپ، بله و ...)(اجباری)
16.میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در اینترنت‌بانک(اجباری)
17.میزان رضایت از خدمات کارت به کارت در موبایل‌بانک(اجباری)
18.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در شعبه(اجباری)
19.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در موبایل‌بانک(اجباری)
20.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت پایا در اینترنت‌بانک(اجباری)
21.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در شعبه(اجباری)
22.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در موبایل‌بانک(اجباری)
23.میزان رضایت از انتقال وجه به صورت ساتنا در اینترنت‌بانک(اجباری)
24.پیشنهادهای شما برای بهبود خدمات بانکداری الکترونیک چیست؟(اجباری)
25.مهم ترین درخواست شما برای بهبود خدمات بانکداری الکترونیک چیست؟(اجباری)

Captcha
کلمه امنیتی